Vår beredskapsplan

Bodø Røde Kors' beredskapsplan beskriver hva Bodø Røde Kors kan gi av støtte til Bodø kommune i ekstraordinære situasjoner, samt en oversikt over våre ressurser. Vårt alarmnummer er 91100800.

Vår beredskapsplan ligger her: Beredskapsplan pr 1 okt23.pdf