Vår beredskapsplan

Bodø Røde Kors' beredskapsplan beskriver hva Bodø Røde Kors kan gi av støtte til Bodø kommune i ekstraordinære situasjoner, samt en oversikt over våre ressurser. Alarmnummer 91 10 08 00

Vår beredskapsplan finner du her:
Samarbeidsavtale Bodø kommune Bodø Røde Kors fra jan2024.pdf

Alarmnummer 91 10 08 00