Våre lover

Bodø Røde Kors' lover vedtas av årsmøtet og er styrende for vår virksomhet.

Bodø Røde Kors' lover - vedtatt 17.02.2016