Våre lover

Bodø Røde Kors' lover vedtas av årsmøtet og er styrende for vår virksomhet.

Bodø Røde Kors sine lover finner du ved å klikke her.