Årsmøte 2020 Fauske

Velkommen til årsmøte i Fauske Røde Kors

Innkalling til årsmøte 2020 i Fauske Røde Kors
Onsdag 19. Februar 2020, kl. 18.00
Sted: Røde Kors-huset på Erikstad

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:
• Åpning v/ distriktsleder i Nordland Røde Kors, Rita Lekang
• Godkjenning av innkalling
• Godkjenning av forretningsorden
• Godkjenning av saksliste
• Konstituering
• Årsberetning 2019
• Revidert regnskap 2019
• Valg
• Handlingsplan 2020
• Budsjett 2020

Enkel bevertning!
Alle ønskes hjertelig velkommen!

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til Fauske Røde Kors fra torsdag 6. februar.
Dokumentene er tilgjengelige i papirform på Røde Kors-huset, Erikstad fra fredag 7. februar.

2020 Årsmøtedokumenter pr. 11.2.pdf

Årsregnskap 2019 - siste versjon -korrigert note 1.pdf

20200219105724280.pdf