Innkalling til ekstraordinært møte 20.03.2017

Fauske Røde Kors kaller inn til ekstraordniært møte 20. mars 2017. Møtet avholdes på Røde Kors-huset på Erikstad.

Sakspapirer til ekstraordinært møte

Vel møtt!