Styret i Fauske Røde Kors

Styret i Fauske Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Styreleder: Mads Pinnerød

Nestleder: Bjørg Arntzen

Styremedlem: Bror Martin Hansen

Styremedlem: Lena Osnes

Styremedlem: Arne Andre Karlsen

Styremedlem: Eva Brennvik

Varamedlem: Emelie Johansen