Styret i Fauske Røde Kors

Styret i Fauske Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Styreleder: Ole Martin Pettersen

Nestleder: Elisabeth Laksosnes 

Styremedlem: Tom Erik Holteng

Styremedlem: Jan Sture Olsen

Styremedlem, leder av lokalråd hjelpekorps: Tove Windstad

Styremedlem, leder av lokalråd omsorg: Vigdis Steigen

Varamedlem: Åshild Uhre

Varamedlem: Sverre Hagen