Styret i Fauske Røde Kors

Styret i Fauske Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Styreleder: Bror Martin Hansen

Nestleder: Bjørg Arntzen

Styremedlem: Jan-Ove Edvardsen

Styremedlem: Emelie Johansen

Styremedlem: Arne Andre Karlsen

Styremedlem: Eva Brennvik

Varamedlem: Lena Cecilie Pedersen Osnes