Hamarøy Røde Kors

Hamarøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og bruktbutikk.

Adresse
Postboks 77, 8298 HAMARØY
Leder
Dejan Zinajic

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Hamarøy Røde Kors