Nordland Røde Kors

Collage

Vi bidrar til at våre frivillige kan yte humanitær innsats innen søk og redning, migrasjon, sosial inkludering, oppvekst og beredskap.

Nordland Røde Kors - Fakta

Antall lokalforeninger: 32

Antall frivillige pr. februar 2024: 2538

Antall medlemmer: 5715

Antall hjelpekorps: 23

Antall lokalforeninger med omsorgsaktivitet: 25

Våre lokalforeninger

Brønnøysund Røde Kors ble stiftet i 1954, og har en variert meny av frivillige tilbud innen både hjelpekorps, omsorg og aktiviteter for barn og unge.
Vi tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og trenger flere frivillige som kan sikre gjennomføring av aktivitetene innen omsorg, beredskap og hjelpekorps.
Beiarn Røde Kors har i hovedsak sin aktivitet rettet mot Hjelpekorpset. Ellers er det drift av Røde Kors hytta, samt noen mindre aktiviteter.
Bodø Røde Kors har aktiviteter innen hjelpekorps, besøkstjenesten, Barnas Røde Kors/BARK, leksehjelp, aktiviteter på asylmottak, flyktningguide, BUA, bruktbutikk og Fellesverket.
Dønna Røde Kors ble stiftet i 1962 med et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats. I dag har vi aktive frivillige innen omsorgs- og flerkulturaktiviteter.
Fauske har et bredt aktivitetsspekter - og vi vil gjerne ha flere frivillige med på laget! Ta kontakt om du vil vite mer om hvordan du kan engasjere deg i en av våre aktiviteter.
Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap hele døgnet hele året, og rykker ut til lete- og redningsaksjoner i lokalmiljøet.
Hadsel Røde Kors har aktiviteter innen hjelpekorps og omsorg. Vi trenger flere frivillige som kan bidra til vårt arbeid i lokalsamfunnet, så ta gjerne kontakt om du vil bli en av oss!
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøksvenn, Leksehjelp og Nattevandring.
Herøy Røde Kors har få, men aktive frivillige - og et godt miljø! Bli med du også, og bidra til å lage en bedre hverdag for noen som trenger det.
Leiranger Røde Kors er en aktiv lokalforening. Vi har besøkstjeneste, driver bruktbutikk sammen med Nordfold Røde Kors, og er i tillegg med på mentorordning for innvandrerkvinner.
Moskenes Røde Kors ble stiftet i 1946, og driver i dag flere omsorgsaktiviteter i lokalmiljøet.
Narvik Røde Kors ble stiftet i 1917, og har over 100 års erfaring med humanitært arbeid. Våre aktiviteter endrer seg i takt med behovene - og vi har plass til flere frivillige på laget!
Nordfjord Røde Kors har aktiviteter innen flerkultur. Vi ønsker oss flere frivillige, så ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra!
Vi har besøkstjeneste, internasjonal kvinnegruppe og bruktbutikk, som driftes sammen med Leiranger Røde Kors. Bli gjerne med på en av våre aktiviteter!
Rana Røde Kors har 170 frivillige og gjennom omsorgsaktiviteter bidrar vi med å skape trygghet, møteplasser og fellesskap. Vi er i beredskap for innbyggerne og Hjelpekorpset er klar på kort varsel.
Saltdal Røde Kors Omsorg ble stiftet i 1986. Vi driver i dag Røde Kors stua, aktiviteter for barn og unge, besøkstjeneste og migrasjonsaktiviteter.
Saltdal Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap og har frivillige som er klar til oppdrag når det skjer noe i nærmiljøet.
Med 100 års erfaring kan Sandnessjøen Røde Kors tilby aktiviteter innen både hjelpekorps og omsorg.
Sortland Røde Kors er en aktiv forening som trenger deg og din kunnskap til lokale aktiviteter.
Steigen Røde Kors Hjelpekorps ble opprettet i 1985. Vi er i beredskap for søk- og redningsaksjoner, men tar også sanitetsvakter.
Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet i 1972. Våre frivillige er klar til å rykke ut i en beredskapssituasjon eller et søk- og redningsoppdrag.
Svolvær Røde Kors har aktiviteter innen hjelpekorps, besøkstjeneste, oppvekst og flerkultur. Kunne du tenke deg å bidra til en aktivitet innen en av disse områdene? Ta kontakt med oss!
Vefsn Røde kors har et godt miljø og plass til flere frivillige! Er du en av dem?
Vega Røde Kors har aktiviteter innen besøkstjeneste og har to trimgrupper. Bli gjerne med på en av våre aktiviteter!
Vestvågøy Røde Kors har et bredt aktivitetstilbud som frivillige kan engasjere seg i. Vårt mål er å bidra til en bedre og tryggere hverdag for folk som bor i kommunen. Ta kontakt om du vil bidra!
Øksnes Røde Kors har besøkstjeneste og hjelpekorps. Vårt mål er å være et bidrag til den humanitære innsatsen i kommunen.
Bø Røde Kors ble stiftet 27 april 2022 etter et lokalt initiativ. Ildsjeler i Bø ønsket å bidra til økt beredskap i sin kommune.