Leiranger Røde Kors

Leiranger Røde Kors er en aktiv lokalforening. Vi har besøkstjeneste, driver bruktbutikk sammen med Nordfold Røde Kors, og er i tillegg med på mentorordning for innvandrerkvinner.

Adresse
8285 LEINES
E-post
annkri06@online.no
Nestleder
Sølvi Andrea Brun
Leder
Eva Brennvik
Aktiviteter i Leiranger Røde Kors