Nordfold Røde Kors

Vi har besøkstjeneste, internasjonal kvinnegruppe og bruktbutikk, som driftes sammen med Leiranger Røde Kors. Bli gjerne med på en av våre aktiviteter!

Leder
Ingeborg Hansen
Nestleder
Mona Larsen
Aktiviteter i Nordfold Røde Kors