Nordfold Røde Kors

Vi har besøkstjeneste, internasjonal kvinnegruppe og bruktbutikk, som driftes sammen med Leiranger Røde Kors. Bli gjerne med på en av våre aktiviteter!

Nestleder
Mona Larsen
Leder
Ingeborg Hansen
Aktiviteter i Nordfold Røde Kors