Distriktsårsmøtet 2017

Nordland Røde Kors arrangerer distriktsåremøte 31. mars - 2. april 2017 på Radisson Blu hotell i Bodø.

Valg av representanter til Nordland Røde Kors

Vi minner om at det skal velges nye representanter til distriktet på årsmøtet:

Distriktsstyret: leder, nestleder, 2 medlemmer og varamedlem
Distriktsråd hjelpekorps: leder, nestleder, medlem og varamedlem
Distriktsråd omsorg: leder, nestleder, 2 medlemmer og varamedlem
Kontrollkomité: leder, 2 medlemmer og varamedlem
Valgkomité: leder, 2 medlemmer og varamedlem

Forslag på kandidater formidles valgkomiteen v/ leder Harald Sandberg, mobil 90926216 eller e-post: h-sandbe@online.no innen 16. januar 2017.

Lovendringer

Forslag til lovendringer må være kommet inn til distriktsstyret innen utgangen av januar 2017.