Brønnøysund Røde Kors arrangerte kurs i krevende lende 1.-2. oktober 2016

Klar til å hjelpe i krevende lende

-Fir! Stopp! Heis! Helgen 1.-2. oktober ble ti Hjelpekorpsere på Helgeland godkjente for redning i krevende lende.

Med Nordlands varierende og krevende natur kan det være godt å vite at du kan få hjelp – hvor som helst når som helst. Brønnøysund Røde Kors arrangerte derfor i helgen kurs i krevende lende for hjelpekorps i området.


Samarbeid for et sterkere Hjelpekorps


-Det er flott å se at så mange tar seg tid i en travel hverdag til å øke kompetansen i hjelpekorpset, sier Jon Ivar Laumann fra Brønnøysund Røde Kors.


Laumann har hovedansvaret for helgens kurs i krevende lende. Som medlem i Landsrådets ressursgruppe for fagfeltet, jobber han systematisk for kompetanseheving innen søk og redning i krevende lende.

Krevende lende Brønnøysund 1.-2. okt - instukser gis
Kursleder Jon Ivar Laumann gir instrukser og veiledning mens oppgavene løses.


-Her i Brønnøysund har vi hele tiden fokus på å øke kompetansen til de frivillige i Hjelpekorpset, enten det er grunnopplæring eller viderekommende kurs. De kravene som stilles endrer seg over tid, så det er like viktig at vi har jevnlige oppdateringer for de som allerede bidrar til søk og redning, sier Laumann.


Han har holdt kurs i krevende lende flere steder i Norge, men denne gangen var det kjent terreng som stod for turen. Frivillige fra Brønnøysund, Sandnessjøen og Vefsn samlet seg for en felles gjennomføring av kurset.


-Vi prøver å samkjøre kurs for flere lokalforeninger så langt det lar seg gjøre. Det er både mer ressurseffektivt og trivelig! påpeker Laumann.


Neste gang er det Sandnessjøen Røde Kors som står for tur. 21.-23. oktober arrangerer de kurs i kvalifisert søk og redning.


Krevende lende

Men hva er egentlig krevende lende? Krevende lende er en metode for søk og redning i utsatt terreng. I løpet av 14 timer lærer de frivillige å sikre hverandre, hente ut pasienter og transportere i krevende lende. Helena Sund Ånes fra Sandnessjøen Røde Kors er svært fornøyd med kurset.

-Helgen har vært veldig bra! Dette var jo helt nytt for flere av oss. Klatring er ikke noe jeg har drevet med før, og det var veldig fint å få muligheten til å prøve og feile innenfor trygge rammer.

Helena Sund Ånes, kursdeltaker.


-Helgen har vært veldig bra! Dette var jo helt nytt for flere av oss. Klatring er ikke noe jeg har drevet med før, og det var veldig fint å få muligheten til å prøve og feile innenfor trygge rammer.


I løpet av kurset er det mye fokus på bruk av utstyr, men minst like viktig er god kommunikasjon og samarbeid hjelpekorpserne i mellom.

-Kursholderne gjorde en veldig god jobb med å tilrettelegge for et godt kurs. Vi fikk alle prøve ut teknikken og instruktørene stilte viktige spørsmål underveis. Men det mest utfordrende var kanskje å klare å samarbeide hele tiden. Det å stole helt på de vi ikke kjente fra før av, og ikke minst å stole på at utstyret holdt!

Sund Ånes har vært med i Hjelpekorpset siden januar i år.

-Det begynte med at jeg var med på et førstehjelpskurs som jeg syns var veldig givende. De som holdt kurset var veldig flinke og jeg ble rett og slett inspirert til å bli med i Hjelpekorpset. Og det er jo flott å vite at vi kan hjelpe når folk trenger det!