Bruk juletida til å inkludere og gjøre noe for menneskene du har rundt deg.

Kronikk: Jeg håper at julen blir varm og nær

"Den beste medisin for et menneske er et annet menneske", sa Jens Meinich, grunnleggeren av Røde Kors Besøkstjeneste. Denne grunntanken kan være en fin rettesnor for å spre litt nærhet i juletida.

Pia er 18 år, og aktiv med skole og fritidsaktiviteter. Mohamed er 16 år, bor på asylmottak og har kommet til Norge som flyktning. Jorun er 82 år, bor hjemme, men kommer seg ikke ut av huset så ofte som hun ønsker da fysikken ikke spiller på lag lengre. Hva har Pia, Mohamed og Jorun til felles? Alle tre representerer grupper i samfunnet vårt som opplever ensomhet.

Ensomhet oppleves av mange - et felles ansvar å bidra til inkludering

Alle kan føle seg ensom av og til, men når følelsen av ensomhet vedvarer over lengre tid blir det alvorlig. Depresjon og ensomhet er vanligere hos de yngste og de eldste i befolkningen. Over 15 % av personer mellom 18 og 24 år og over 30 % av personer over 75 år angis som ensomme. Ensomhet og isolasjon er et stort problem for alt for mange, og ofte kan det kjennes enda vondere i julehøytiden.

Det er et felles ansvar å bidra til inkludering. Vi kan alle se menneskene vi har rundt oss, og det er ikke mye som skal til for å gjøre hverdagen litt bedre for et annet menneske. En god prat, gjøre noe sammen, oppleve noe sammen. Å være sammen er viktig for sinn og helse, og det er i de nære møtene med andre at vi vokser som mennesker.

Se. Lytt. Bry deg.

For den som opplever ensomhet kan et hei, et smil eller en samtale være starten på en bedre tilværelse. Mange frivillige organisasjoner har aktiviteter og tilbud man kan benytte seg av dersom man ønsker kontakt med andre mennesker. Røde Kors har besøkstjeneste og andre aktiviteter som motvirker ensomhet. Det er også mange andre organisasjoner med gode aktiviteter og tiltak. Undersøk der du bor, engasjer deg og ta vare på dem rundt deg. Kan det være at du kjenner noen som er for mye alene? Se. Lytt. Bry deg. Selv de korte samtalene eller de små møtene mellom mennesker kan utgjøre en stor forskjell. Ta initiativ til en samtale eller besøk. Vi i Røde Kors utfordrer deg til å bidra til å minske ensomhet i ditt nærmiljø, ved å starte nå før jul og fortsette inn i 2017. Vær et medmenneske og rekk ut en hånd til menneskene rundt deg.

Og til deg som kjenner på ensomheten; Henvend deg til ditt lokale Røde Kors. Rundt om i landet finnes det tusenvis av frivillige som besøker mennesker der de bor. Det er ikke flaut å be om en besøksvenn. Er du ensom, er du ikke alene. Vi er til for deg¨.

Vi i Røde Kors ønsker alle en varm og fredfull juletid.