Nominer frivillige til ukens julestjerne

Nordland Røde Kors ønsker også i år å hedre frivillige i Nordland gjennom å gi "ukens julestjerne" i desember måned. Send inn din nominasjon nå!

Tildeling av "ukens julestjerne" ble startet 2010, og det har vært en stor suksess de siste årene.

Ukens julestjerne 2015 - Tove Olga Refsnes
Tove Olga Refsnes i Narvik Røde Kors var en av fire Røde Kors-frivillige som fikk tildelt ukens julestjerne i 2015. Kurt Stenersen i Narvik Røde Kors delte ut julestjerna til Tove Olga.

Hver uke i desember deler vi ut en julestjerne til en frivillig som den siste perioden har gjort en god innsats i sitt lokalmiljø. Uten dyktige og engasjerte frivillige ville ikke Røde Kors kunne bidra med så mye som vi gjør i dag.

Nå ønsker vi å hedre noen av de frivillige ute i lokalforeningene som har gjort en innsats. Kjenner du noen som burde få ukens julestjerne i desember?

Send din nominasjon til Nordland Røde Kors: dk.nordland@redcross.no

Vi legger ut bilder av de heldige vinnerne fortløpende på vår facebookside, og samler alt her på hjemmesiden i januar.