Byvettreglene oppfordrer alle til å bry seg litt ekstra.

Byvettreglene fra Røde Kors

Røde Kors har laget ett sett med byvettregler - og de er like aktuelle nå til påske som ellers i året. Gå på oppdagelsesferd i eget nærmiljø, og ta med en venn!

1. Planlegg en bytur og inviter noen med deg. Det er mye uoppdaget rundt deg.

2. Tilpass aktivitetene dine etter muligheter og evner.

3. Ta hensyn til omgivelsene dine.

4. Vær forberedt på skuffelser og tilbakeslag. Ikke alt kan lykkes hver gang!

5. Vær rustet til å hjelpe både deg selv og andre.

6. Gjør gode valg. Gjenkjenn ensomhet og tør å ta kontakt.

7. Bruk ditt indre kart og kompass. Sett deg mål det er mulig å nå.

8. Sørg for at ingen er alene for lenge. Det er en skam å snu ryggen til.

9. Spar på kreftene, men ikke på omsorgen.