Tildeling av ukens julestjerne har blitt en årlig tradisjon i Nordland Røde Kors

Nominer frivillige til "ukens julestjerne"

Nordland Røde Kors ønsker også i år å hedre frivillige i Nordland gjennom å gi "ukens julestjerne" i desember måned.

Hver uke i desember deler vi ut en julestjerne til en frivillig som den siste perioden har gjort en god innsats i sitt lokalmiljø. Uten dyktige og engasjerte frivillige ville ikke Røde Kors kunne bidra med så mye som vi gjør i dag!

Nå ønsker vi å hedre noen av de frivillige ute i lokalforeningene som har gjort en innsats. Kjenner du noen som burde få ukens julestjerne i desember?

Send din nominasjon med en kort begrunnelse til Nordland Røde Kors innen 22. november: dk.nordland@redcross.no

Ukens julestjerne 50 - Ballangen Røde Kors Bente og Rozina
Alle de frivillige i Ballangen Røde Kors fikk ukens julestjerne i uke 50 i 2016, med bakgrunn i den fantastiske innsatsen og engasjementet i lokalsamfunnet. Daværende nestleder Bente tok i mot på vegne av alle frivillige da Rozina Bein delte ut julestjerna på vegne av distriktsstyret.