Nordlandsdelegasjonen var godt fornøyd etter landsmøtehelga. Vis bildetekst
Nordlandsdelegasjonen var godt fornøyd etter landsmøtehelga.

Representanter fra Nordland valgt inn i nytt landsstyre i Røde Kors

Røde Kors avholdt sitt 40. landsmøte i Haugesund 6.-8. oktober 2017. Trude Glad og Ann-Rigmor Lauritsen ble valgt inn som medlemmer i det nye landsstyret.

Trude Glad og Ann-Rigmor Lauritsen
Trude Glad (t.h.) og Ann-Rigmor Lauritsen ser fram til å gjøre en innsats i det nyvalgte landsstyret i Norges Røde Kors.

Trude Glad jobber som konserndirektør i Sparebanken Nord-Norge, og ble valgt inn på bakgrunn av bred erfaringen innen økonomi og finans.

Ann-Rigmor Lauritsen ble valgt som leder for alle distriktslederne i Norges Røde Kors og får med dette fast plass i det nye landsstyret. Ann-Rigmor har vært distriktsleder for Nordland Røde Kors i fire og et halvt år allerede, og hun vil være distriktenes talerør inn i landsstyret.

  – Jeg er glad for at landsmøtet ga meg tillit, sier Trude Glad. – Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven, og være en stemme for alle de frivillige som hver dag gjør en innsats for de som trenger det.

Robert Mood er nyvalgt president

- Jeg ser fram til å jobbe med Trude og Ann-Rigmor i det nye landsstyret, sier nyvalgt president i Norges Røde Kors, Robert Mood. 

 Landsstyret er Norges Røde Kors´ høyest styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter. På landsmøtet i Haugesund 6. – 8. oktober møttes flere hundre delegater fra hele landet for å stake ut ny kurs for Røde Kors de neste årene.

Robert Mood ble valgt til ny president etter Sven Mollekleiv, som gikk av etter ni år.

Tillitsvalgt i landsråd hjelpekorps

I tillegg ble Rune Guldahl fra Beiarn Røde Kors valgt inn som medlem i landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. Han skal med dette representere hjelpekorpsene fra de tre nordligste fylkene i det nasjonale organet.

Nordlandsdelegasjonen fornøyd med landsmøtet

Fra Nordland Røde Kors stilte 17 delegater og 3 observatører på landsmøtet i Haugesund. De var blant annet med på å vedta nytt hovedprogram, budsjett og lover for Røde Kors - og ikke minst velge nye tillitsvalgte til organisasjonen.

Alf Bjarne Hansen og Sigve Andersen var begge med på landsmøtet til Røde Kors for første gang, og begge satt igjen med gode inntrykk ved hjemreise på søndag.

Ved spørsmål om hva som var høydepunktene i løpet av helga, blir de enig om følgende:

-Stort engasjement i salen, samt gode historier og refleksjoner om Røde Kors sitt arbeid her hjemme og internasjonalt. Det har vært interessant og lærerikt hele veien.

-Vi har fått påfyll og tar med nytt engasjement for Røde Kors hjem til våre lokalforeninger, sier Hansen og Andersen.