Alle barn fortjener gode ferieminner Vis bildetekst
Illustrasjonsbilde fra et tidligere ferie for alle-opphold i regi av Røde Kors. Foto: Sortland Røde Kors.

Alle barn fortjener gode ferieminner

Vi i Røde Kors møter noen av de barna som ikke tenker på sommerferie som utelukkende positivt. Vi mener at alle barn fortjener gode minner å ta med tilbake til skolen, noe vi alle kan bidra til.

Ferien kan bli lang for den som ikke skal noe

Mange av oss tar for gitt at sommeren fylles av opplevelser utenom den vanlige hverdagen, reiser i inn- eller utland, - og at vi har noe å fortelle om når vi møtes etter ferien. Ikke alle barn har det slik, og mange gruer seg til det klassiske spørsmålet som møter dem når de kommer tilbake til skolen: "Hvor har du vært i sommer?"

For mange barn og unge representerer skolen og hverdagen trygge og faste rammer. De får møte venner og vet hvor de skal være. Ferien kan bli lang dersom familien ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie, og en sitter igjen alene mens «alle andre» er på ferie.

Det er et økende antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt i Norge. Bare i vårt fylke utgjør denne andelen 3818 barn, eller 8,8 % av alle barn i Nordland. Dette er barn som vokser opp i familier som ikke har råd til å reise et sted på sommerferie, delta i dyre aktiviteter eller gjøre noe utenom det vanlige.

Røde Kors er en av flere organisasjoner som tilbyr gratis ferie til barnefamilier. Våre frivillige planlegger og legger til rette for artige og varierte aktiviteter som hele familien kan delta på. Nordland Røde Kors opplever en økning i antall henvendelser om ferie for alle, og dessverre har halvparten av søkerne til årets sommerferie fått avslag. Allikevel er vi glad for å kunne tilby i nærmere 200 nordlendinger muligheten til å være med Røde Kors på sommerferie i sitt nærmiljø, med muligheten til å få nye opplevelser, skape nye vennskap og lære noe nytt.

Gode opplevelser i nærmiljøet


Røde Kors erfarer at det er et stadig mer markant skille mellom hvem som får være med og ikke. Dette forsterkes gjerne av sosiale medier, hvor en stadig kan følge naboens eller kompisens ferieopplevelser fra dag til dag. Det må ikke gå så langt at vi ikke kan snakke om hva vi har gjort i ferien. Det handler om hvordan vi snakker om det. Vi må ikke frata barna muligheten til å glede seg over å skulle ha fri, men det er viktig at vi som voksne reflekterer over hva vi presenterer som gode ferieopplevelser, og hvordan vi lytter til historiene barna forteller.

De gode minnene og mestring kan like gjerne oppleves i eget nærmiljø. Vi voksne kan bli flinkere til å snakke om de gode minnene med barna, som det å tre 20 markjordbær på et strå, at de klarte å gå den lange fjellturen eller at de lærte å knyte skoene sine. Mestringsfølelse er en viktig følelse å ta med seg tilbake på skolen for alle barn.

Vi kan alle bidra til å skape mestring og gode opplevelser. Lag en enkel piknik sammen med familiene i nabolaget eller inviter med et ekstra barn på skogstur. Gode minner skaper vi ved å være sammen, og det er ikke mye som skal til for at alle barn kan komme tilbake til skolen med gode ferieminner.