Illustrasjonsbilde av hjelpekorpsere ute på aksjon. Foto: Tor Vegard Andersen/Ankenes Røde Kors Hjelpekorps Vis bildetekst
Illustrasjonsbilde: Tor Vegard Andersen/Ankenes Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpser døgnet rundt

De siste to ukene har vært krevende for Røde Kors Hjelpekorps i Nordland. Vi ønsker å synliggjøre den utrolige innsatsen som ligger bak det mange leser om i media.

Frivillige fra våre rekker har den siste uka vært ute i fem ulike søk- og leteaksjoner i Salten, Vefsn og Lofoten. 100 frivillige fra åtte ulike Røde Kors Hjelpekorps i Nordland har vært med, og over 700 timer er gått med til aksjonene. Da er det ikke regnet med for- og etterarbeid, som klargjøring og vedlikehold av privat- og felles utstyr samt administrasjon. 

Hjelpekorpserne trives i sitt miljø, og trener for å kunne gjøre en forskjell. Allikevel er det viktig å synliggjøre at det ligger mye bak det å kunne rykke ut på aksjon. Hver enkelt frivillig har over 100 timer opplæring i blant annet førstehjelp, søk og redning og bruk av samband før de kan være med på aksjon. Lederne har langt mer, både i formell opplæring og erfaring fra hjelpekorpset. Røde Kors har et tett og godt samarbeid med politiet som kaller ut hjelpekorpsene når det er behov for deres kompetanse, for eksempel ved søk etter savnede personer. Røde Kors Hjelpekorps brukes når det trengs personer med lokalkunnskap som kan ta seg fram i fjellet, når helikoptrene står på bakken på grunn av krevende værforhold, eller ambulansen ikke kommer fram til den skadde. Den siste uka har hjelpekorpsene fått velfortjent skryt fra både politiet og hovedredningssentralen for sin innsats. 

Selv sier våre frivillige at de er med i hjelpekorpset fordi de ønsker å være en ressurs i sine lokalmiljø, og de ønsker å hjelpe andre. En bonus er det sosiale fellesskapet og muligheten til å tilegne seg verdifull kompetanse.

Tilbakemeldinger fra frivillige hjelpekorpsere i Nordland Røde Kors.

 

De frivillige bak disse tallene har vanlige jobber, familieliv og andre fritidsaktiviteter i tillegg til rollen i sitt lokale hjelpekorps. Dette er frivillige som ikke får ei krone for innsatsen de gjør, verken til kjøp av privat bekledning eller felles utstyr som brukes for å ivareta sikkerhet eller å ta seg fram i fjellet. Selv sier våre frivillige at de er med i hjelpekorpset fordi de ønsker å være en ressurs i sine lokalmiljø, og de ønsker å hjelpe andre. En bonus er det sosiale fellesskapet og muligheten til å tilegne seg verdifull kompetanse. Sekken er alltid ferdig pakket, og når alarmen går rykker de ut på kort varsel uten å vite hva som venter eller hvor lenge aksjonen vil vare. 

De siste ukene har, sammen med tidligere aksjoner, vist viktigheten av å ha et frivillig mannskap som er lokalkjent og forberedt på det uventede. Frivilligheten er et viktig supplement til myndighetenes redningstjeneste. Hvis det uforutsette skulle skje er hjelpekorpsene i beredskap døgnet rundt, klar for å rykke ut. Denne uka har det vært ekstraordinære hendelser i Salten, Lofoten og Vefsn – tidligere i sommer var det Vesterålen, og neste gang kan det skje i ditt nærmiljø. Til sammen har vi 21 hjelpekorps spredt over hele fylket som står klar for å hjelpe. Vi er utrolig stolte over innsatsen Røde Kors-frivillige legger ned for å bidra til trygge lokalsamfunn i Nordland.

Av: Ann-Rigmor Lauritsen, distriktsleder Nordland Røde Kors, og Charlotte Helgesen Løvvik, leder for distriktsråd hjelpekorps i Nordland Røde Kors.