Fornøyde deltakere fra Vefsn Røde Kors på inspirasjonssamlinga. Vis bildetekst
Vefsn Røde Kors tok med en stor gjeng frivillige for å la seg inspirere og dele sine erfaringer med å drive Røde Kors-bruktbutikk.

Inspirerende og engasjerende om Røde Kors-bruktbutikker

Nordland Røde Kors inviterte til nasjonal inspirasjonssamling for alle frivillige og ansatte som jobber med Røde Kors-bruktbutikker, eller som ønsker å starte bruktbutikk.

Nasjonal inspirasjonssamling

Samlinga ble arrangert i Bodø. 22.-23. februar. 80 frivillige og ansatte fra hele landet bidro med sine innspill, tanker og idéer. Deltakerne på samlinga kom fra hele landet, og mange gav uttrykk for viktigheten av en slik møteplass.

- Dette er den første arenaen vi har for å samles på tvers av lokalforeninger, utveksle erfaringer og kunnskap – og ikke minst bli inspirert av hverandre, sier gjengen med frivillige fra Vefsn Røde Kors.

En kan nesten si det var internasjonalt preg på samlinga, for Stig Bergmann fra Herlev Røde Kors i Danmark holdt et inspirerende foredrag og gav gode tips om driftsrutiner, ivaretakelse av frivillige, markedsføring og organisering av bruktbutikken han leder like utenfor København. Danskene har lang tradisjon for å drive Røde Kors-bruktbutikker, og har mye erfaring å dele med sine naboer i nord.

Inspirasjon fra DK - Stig Bergmann
Stig Bergmann fra Herlev Røde Kors i Danmark delte sine erfaringer fra å drive bruktbutikk i en liten forstad utenfor København.

Bruktbutikken som inkluderingsarena og sosial møteplass

Kim Lindstrøm, leder for distriktsråd omsorg i Nordland, påpeker at bruktbutikkene handler om mye mer enn å skape miljøbevissthet og bidra til god økonomi til lokale, humanitære aktiviteter.

- Å få mulighet til å bygge sosialt nettverk i et meningsskapende og identitetsskapende fellesskap er absolutt et viktig bidrag til samfunnet og enkeltmennesket, fastslår han.

Vi har sett mange eksempler på at eksempelvis flykninger og asylsøkere utvikler nettverk og fellesskap med sine sambygdinger gjennom bruktbutikkene. De er en unik arena for integrering, språktrening og arbeidspraksis som bidrar til å redusere og forebygge ensomhet og utenforskap. Bruktbutikkene er også en sosial møteplass der kunder kan komme innom for en kopp kaffe og en vaffel – her er det tid og rom for å sette seg ned, slappe av og ta en hyggelig prat.

 Tema som ble diskutert i løpt av samlinga:

  • Røde Kors-butikken som aktivitetshus
  • Røde Kors-butikken som inkluderingsarena og sosial møteplass
  • Tips om økonomi og driftsrutiner
  • Rekruttering og ivaretakelse av frivillige
  • Salg og service
  • Markedsføring – hvordan bruke digitale kanaler for å synliggjøre bruktbutikken

 Støtte fra Nordland Fylkeskommune

Midler fra Nordland Fylkeskommune har bidratt til at Nordland Røde Kors kunne gjennomføre inspirasjonssamlinga.