Bodø Røde Kors har vært i beredskap gjennom hele påska. Vis bildetekst
Bodø Røde Kors er ett av 21 hjelpekorps som har vært i ekstra beredskap gjennom påska. Her er de avbildet i Bodømarka. Foto: Bodø Røde Kors.

Oppsummering Påske

Røde Kors Hjelpekorps i Nordland har behandlet 15 skader, bidratt til ett søk og vært utkalt til fem skredhendelser i Nordland i løpet av påska. Over 200 frivillige har vært i ekstra beredskap.

Skader og henteoppdrag

For de fleste hjelpekorpsene har det vært flest henteoppdrag i påska; det vil si oppdrag der en pasient har lettere skader eller sykdom og trenger hjelp til å komme seg ned til veien fra hytte eller fjellet. Av henteoppdragene er majoriteten brudd eller forstuinger i terreng. 

I tillegg til henteoppdragene har det vært behandlet skader i alpintanlegg, slik at hjelpekorpsene i Nordland har behandlet totalt 15 skader i løpet av påska. Rana Røde Kors Hjelpekorps ble i tillegg utkalt til en trafikkulykke like ved sin hytte på Rauvatnet. 

Brønnøysund RKH - Lavvo på Sausheia
Brønnøysund Røde Kors sitt hjelpekorps har hatt beredskap ved Sausheia utfartsområde hele påska. De har oppdatert turgåere på vær og føre, og invitert turgåere inn i lavvoen på en kopp kaffe - i tillegg til å ha vært klar til å rykke ut dersom det har skjedd skader på fjellet. Foto: Brønnøysund Røde Kors.

 

- Henteoppdragene har vært jevnt spredt over hele fylket, mens de store skredene i slutten av påska har skjedd nord i fylket, sier Lars Røed Hansen. Han er leder i Bodø Røde Kors Hjelpekorps, og har vært ansvarlig for å bemanne hjelpekorpsets informasjonssentral for Nordland i påska

Økning fra i fjor

Antallet henteoppdrag og behandlede skader er større enn i fjor.

- Påska i år er tidligere og med bedre snøforhold enn i fjor, og i tillegg har hjelpekorpsene hatt vakt på flere steder enn tidligere - for eksempel er det første gang at hjelpekorpset i Bodø har hatt fast vaktmannskap ved alpintbakken i Vestvatn. Dette fører til at vi har registrert flere skader enn tidligere, uten av dette nødvendigvis medfører et reelt antall større skader enn tidligere år, forklarer Røed Hansen.

-De fleste oppdragene er relatert til uhell, og ikke ufornuftig eller uforsiktig oppførsel. Dette viser at de fleste har tatt hensyn til fjellvettreglene, mener den erfarne hjelpekorpseren. 

 

Les mer om fjellvettreglene her.

Skred

Det har vært betydelig skredfare (faregrad 3) i store deler av påska, og flere av hjelpekorpsene har gjort undersøkelser av skredforhold i løpet av påska. Mot slutten av påska har flere hjelpekorps vært involvert i flere skredhendelser, hvor en av disse tilfellene dessverre fikk et tragisk utfall. 

- I slike tilfeller blir hjelpekorpsene utkalt av politiet for å bistå, og vi har godt trent mannskap som har fokus på å redde liv. I etterkant har involvert mannskap en god debrief, og fokus på å ta vare på hverandre, forklarer Lars Røed Hansen. 

Den nasjonale snøskredvarslingen varsom.no har oppdatert informasjon om skredfare i de ulike regionene i landet. Her finner en også tips og informasjon om faregrad og terrengvurdering.

- Ved faregrad 3 må en ha høy aktsomhet i bratt terreng og være spesielt oppmerksom på faretegn en ser eller hører i terrenget, sier Røed Hansen. 

Alle turgåere kan selv registrere skredhendelser i tjensten RegObs, slik at de nasjonale varslingstjenestene og turgåere kan holde seg så oppdatert som mulig på status i fjellet. På denne måten kan en også unngå unødvendige redningsaksjoner, ved at det rykkes ut redningsressurser til gamle skred.

Narvik RKH på Narvikfjellet
Narvik Røde Kors Hjelpekorps var utkalt til flere skredhendelser i påska. Her er de avbildet i skianlegget i byen, i forbindelse med et skred som var varslet i Fagernesfjellet. Skredet viste seg å være fra dagen før, og ingen mennesker var involvert i denne hendelsen. Foto: Narvik Røde Kors.

 

Godt fornøyd

Sigve Andersen er leder i distriktsråd hjelpekorps i Nordland, og han oppsummerer påska: 

- Alt i alt er vi godt fornøyd med påska. Det har vært variert vær i fylket men allikevel periodevis stor utfart i fjellet, og vi må kunne si at det har vært få skader sett opp mot antall folk som har vært ute på tur. 

- Vi retter en stor takk til alle frivillige som har stått på og rykket ut på kort varsel når de har blitt utkalt på oppdrag eller aksjon. Det gjøres en fabelaktig innsats, avrunder Andersen.