collage forside

Nordland Røde Kors - 100 år

Nordland Røde Kors feier 100 år i 2023!

Røde Kors i Nordland ble stiftet for 100 år siden (18.04.1923) og markerer jubileet samtidig med årsmøtet 24.-26. mars på Radisson BLU hotell i Bodø.

Fra sin spede begynnelse har distriktsorganisasjonen vokst jevnt og trutt i omfang, både når det gjelder antall aktiviteter, medlemmer og frivillige.

I dag er vi 32 lokalforeninger i Nordland og over 5000 medlemmer.

Aktivitetene har endret seg i forhold til samfunnsmessige behov, men mandatet har hele tiden vært det samme: avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Vår organisasjon er tilstede både internasjonalt og nasjonalt, i form av for eksempel bøsseinnsamlinger, redningsoppdrag eller besøk til de som trenger det.

Gjennom våre aktiviteter har vi vist at vi tar et humanitært ansvar. Den enkelte frivillige har sagt at han/hun ønsker å bruke litt av sin tid for å hjelpe andre. Det gir noe positivt tilbake, ikke i form av penger, men i hjertet.

Vi ønsker å være med å bidra til et varmere og medmenneskelig samfunn, både gjennom våre konkrete aktiviteter, men også ved å være talspersoner for sårbare grupper.

Røde Kors i Nordland har i 100 år vært delaktig i å gjøre enkeltmenneskers hverdag bedre.