Frivillige med hund Vis bildetekst
Frivillige med hund, foto: Brønnøysund Røde Kors

Flere besøkshunder i Nordland i 2023

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Og hans/hennes hund.»

Hva er Røde Kors Besøksvenn med hund? 

Røde Kors Besøksvenn med hund tilbyr en-til-en-besøk og besøk på institusjon av en frivillig besøksvenn sammen med hunden sin. Hunden er et kjærkomment tilskudd til den ordinære besøkstjenesten i Røde Kors. Dyreassistert aktivitet – og herunder Besøksvenn med hund – har dokumentert positiv helseeffekt. Lavere blodtrykk, lavere stress og inspirasjon til fysisk aktivitet er noe av det vi vet kan være effekter av Besøksvenn med hund. Den frivillige, sammen med sin hund skal være kurset og godkjent som Røde Kors Besøksvenn hund ekvipasje (hund og fører). Kvalitet og sikkerhet prioriteres høyt av Røde Kors Besøksvenn med hund, dette skal sikre gode opplevelser for både de som besøkes, og for ekvipasjen (hund og fører). 

Status i Nordland 

Besøksvenn med hund er en distriksaktivitet, i og med at distriktet har ansvar for instruktørene i denne aktiviteten. Pr 2023 har vi 4 instruktører i Nordland som benyttes for kursing av nye besøksvenner med hund. I 2023 har det pr. medio mai vært 2 kursinger, henholdsvis på Helgeland og i Vesterålen, som har gitt rundt 20 nye ekvipasjer. Besøksvenn med hund er en aktivitet i vekst og det krever mye av både den frivillige og hunden å bli kvalifisert, gjennom 2 kurshelger. De frivillige besøksvennene er til stede på sykehjem, omsorgssentre og hjemme hos personer, og andre steder det er spesielt behov for kontakt, lek og nærhet.   

Lokalforeninger med tilbudet 

Over hele landet er ca. 600 besøksvenner med hundene sine på besøk hos mennesker som ønsker mer sosial kontakt med andre. I Nordland har aktiviteten hatt en beskjeden start, men i 2023 har det virkelig skjedd mye! Vi har gått fra 4 lokalforeninger som tilbyr denne aktiviteten til 8 lokalforeninger og dette er: Rana Røde Kors, Fauske Røde Kors, Brønnøysund Røde Kors, Hadsel Røde Kors, Sortland Røde Kors, Øksnes Røde Kors, Lødingen Røde Kors. 

besøksvenn med hund, Hadsel.jpg

Er du glad i mennesker og har en godlynt hund? 

Da melder du deg først som frivillig!

Har du lyst på besøksvenn med hund? 

Da tar du først kontakt med din lokalforening der du bor.