Pinnebrød på bål

Ferie for alle i Nordland høsten 2023

Nå er høstferien i Nordland like rundt hjørnet og mange barn i Nordland har ingen ferieopplevelse å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt.

Er Ferie for alle noe for deg og din familie? 

Det er nå mulig å søke seg til ferieopphold gjennom Nordland Røde Kors sitt tilbud Ferie for alle for høsten 2023. Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktivitet. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestringsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Oppholdet skal ikke medføre kostnader for familien. 

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Ferie for alle-oppholdene er drevet av frivillige og er en aktiv ferie for hele familien. Det er foreldrene som har ansvar for barna sine gjennom hele oppholdet.  

Høstferie på Helgeland

I år arrangeres det ett ferieopphold på Helgeland, familier fra Helgeland vil kun være aktuelle til dette oppholdet. Oppholdet skal være på Offersøy Camping 11-15 oktober i uke 42.  

Se mer her: Invitasjon Rana høstferien 2023.pdf

Søknadsfrist er satt til 25. september, men denne søknadsfristen vil forlenges så lenge det er ledige plasser. Tildelingen til oppholdet starter 26. september og det er mulig å søke så lenge oppholdet ligger i søknadsportalen. 

Høstferie i Salten 

Det blir to ferieopphold i Salten, familier fra Salten vil kun være aktuelle til disse to oppholdene. 11.-14. oktober arrangerer Fauske Røde Kors på Nordskot brygge i Steigen, og Bodø Røde Kors i Saltstraumen.  

Se mer her: Invitasjon Salten høst 2023.pdf 

Søknadsfrist er satt til 19. september, men denne søknadsfristen vil forlenges så lenge det er ledige plasser. Tildelingen til dette oppholdet starter 20. september og det er mulig å søke så lenge oppholdet ligger i søknadsportalen. 

Hvordan søker man?

For å være med på Ferie for alle må du først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien din. Det er også mulig å søke gjennom sin lokale rødekors-forening. Du kan dessverre ikke søke til Ferie for alle som privatperson. 

Mer informasjon om Ferie for alle, påmelding og link til søknadsskjema finner dere her: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ Påmeldingsskjemaet ligger under «Jeg er ansatt i det lokale hjelpeapparatet»

Ansatt i hjelpeapparatet- Hvordan gi familiene en god ferieopplevelse? 

Våre frivillige og familiene som deltar er helt avhengige av at dere som påmeldere sikrer at vi har mottatt all nødvendig informasjon om familiene for at ferieoppholdene skal bli en positiv opplevelse for alle parter. 

Det er viktig at vi får beskjed allerede i søknaden dersom familien har større behov for tilrettelegging, kompliserte diagnoser som krever spesiell oppfølging eller kunnskap, allergier eller behov for tilrettelegging i forhold til kosthold og lignende. Dersom vi ikke får beskjed om større behov for tilrettelegging i god tid i forkant kan vi ikke garantere at familien vil kunne være med likevel. Dersom vi ikke får beskjed om behov for å ha med assistent, kan vi ikke garantere at det vil være praktisk gjennomførbart. Det samme gjelder dersom det er flere familiemedlemmer som ikke er inkludert i søknaden. Alle søsken i familien er velkommen uansett om de er utenfor alderen 6-13 år. 

Våre frivillige bruker egen fritid og ferie på å stille som frivillig for å skape gode oppvekstsvilkår for sårbare barn i Nordland. De deltar som et medmenneske, ikke fagpersoner. Det er derfor viktig at dere som påmelder gjør gode vurderinger før dere sender inn søknad om familien kvalifiserer til tilbudet vårt.  

Foreldre som har større utfordringer med å følge opp barna sine i forhold til grensetting og utfordrende atferd bør ikke meldes på FFA. Det er en forutsetning at familien er selvstendig og tar ansvar for egne barn. Familier med flerkulturell bakgrunn er hjertelig velkommen på FFA, men nyankomne flyktninger er ikke i målgruppa for FFA. En viktig vurdering for påmeldere som arbeider med familier med flyktningbakgrunn er å vurdere om minst en forelder har gode nok språkferdigheter på norsk til å forstå sikkerhetsinstruksjoner, regler og beskjeder som gis på oppholdet. Familiene må være selvstendig og i en del tilfeller være i stand til å ta seg frem til felles transport som settes opp i samarbeid med oss. 
 
Dersom dere som påmeldere er usikre på om en familie er i målgruppa er det fint om dere diskuterer dette med oss før dere melder på slik at vi kan sikre gode ferieminner for alle som deltar. 

Ønsker du å bidra til å skape magiske ferieminner?

Vi har behov for flere frivillige til alle oppholdene som skal gjennomføres i høstferien, ta kontakt hvis du har hjerte for sårbare barn og ønsker å skape minner som varer livet ut!

Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med fagansvarlig i Nordland Røde Kors, Christel Meyer,  christel.meyer@redcross.no