Folk ved strand

Ferie for alle i Nordland - Sommer 2023

Sommeren nærmer seg med stormskritt og det er nå mulighet til å søke om å være med på ferieopphold gjennom Nordland Røde Kors!

Ferie for alle - Sommeren 2023

Det nærmer seg sommerferie, men mange barn har ingen ferieplaner å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, og vi vet at utviklingen i samfunnet det siste året har fått store konsekvenser for økonomien til mange familier. 

Er Ferie for alle noe for deg og din familie? 

Det er nå mulig å søke seg til ferieopphold gjennom Nordland Røde Kors sitt tilbud Ferie for alle for sommeren 2023. Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktivitet. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestingsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Oppholdet skal ikke medføre kostnader for familien. 

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Ferie for alle-oppholdene er drevet av frivillige og er en aktiv ferie for hele familien. Det er foreldrene som har ansvar for barna sine gjennom hele oppholdet.  

Hvordan søker man? 

For å være med på Ferie for alle må du først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien din. Det er også mulig å søke gjennom sin lokale rødekors-forening. Du kan dessverre ikke søke til Ferie for alle som privatperson. Søknadsfrist for årets opphold er 18 mai, søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste. Påmeldere og familier kontaktes fortløpende etter 18. Mai. Link til søknadsskjema finner du her: Røde Kors - Ferie for alle | Røde Kors (service-now.com) 

Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med fagansvarlig i Nordland Røde Kors, Christel Meyer,  christel.meyer@redcross.no  

Jente med appelsiner foran ansiktet

Sommerferieopphold i Nordland i 2023 

Det er mulig å søke på disse oppholdene for sommeren 2023: 

Helgeland:  

13.07.23 – 17.07.23 Rana RK – Basecamp Helgeland, Sørfjorden 

17.07.23 – 21.07.23 Rana RK – Basecamp Helgeland, Sørfjorden 

01.08.23 – 04.08.23 Sandnessjøen RK – Namsskogan familiepark 

For mer informasjon om de ulike oppholdene: Sommer 2023 Helgeland brosjyre.pdf

 Lofoten, Vesterålen og Ofoten: 

26.06.23 – 30.06.23 Ballangen RK – Ballangen camping 

03.07.23 – 07.07.23 Sortland RK – Øksnes Maritime Leirsted 

24.07.23 – 27.07.23 Vestvågøy RK – Fjordcamp, Bø i Vesterålen 

03.08.23 – 06.08.23 Andøy RK – Marmelkroken, Andøya 

For mer informasjon om de ulike oppholdene: Sommer 2023 Lofoten.Vesterålen.Ofoten brosjyre.pdf

 Salten:  

03.07.23 – 07.07.23 Saltdal RK – Kraja Camping, Arjeplog 

04.07.23 – 07.07.23 Bodø RK – Namsskogan Familiepark 

08.08.23 – 11.08.23 Bodø RK – Namsskogan familiepark 

08.08.23 – 11.08.23 Fauske RK – Kraja Camping, Arjeplog 

For mer informasjon om de ulike oppholdene: Sommer 2023 Salten brosjyre.pdf

 Det er mulig å søke på flere opphold, men vær oppmerksom på at man i utgangspunktet vil bli prioritert til opphold i nærheten av hjemstedsadresse. Dette for å redusere reisekostnader og for å minimere tiden brukt på reise til selve oppholdet.  

Ønsker du å bidra til å skape magiske ferieminner? 

Vi har behov for flere frivillige i Ferie for alle på flere ulike steder rundt i Nordland! Trykk på knappen under for å registrere ditt ønske om å bli frivillig så vil din lokale Røde Kors avdeling ta kontakt med deg :)