Bilder av frivillige i Røde Kors

Spørsmål og svar om frivillighet

Kan jeg være frivillig når det passer meg? Hva om jeg reiser bort? Og må jeg som frivillig i Røde Kors være med og lete etter folk som har gått seg bort på fjellet?

Frivillig i Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon, og de aller fleste kjenner navnet. Men det er ikke alle som vet hva vi driver med rundt omkring i Nordland, og mange lurer på hvordan det egentlig er å være frivillig i Røde Kors. Her er noen vanlige spørsmål - og svar! 

Hva slags krav er det for å bli frivillig i Røde Kors? Må jeg legge ved CV? 

Svar: Vi trenger ingen CV. Det aller viktigste er at du har lyst og tid til å bidra. Felles for alle aktivitetene er at du må ta to obligatoriske korte kurs, Startkurs for nye frivillige og Praktisk øvelse i livreddende førstehjelp. Dette kan tas i løpet av ditt første år som frivillig, så ingen hinder for å komme i gang med aktiviteten du skal inn i. Startkurset er mulig å ta digitalt på nett. De ulike aktivitetene har egne kurs, som kurs i besøkstjeneten, for migrasjonaktivitet, for aktiviteter for barn og unge, og for hjelpekorpset. Alle disse kursene får du gratis av oss. Det er litt flere krav for å være med i hjelpekorpset. Du må ha fylt 17 år og tegne medlemskap i Røde Kors. Der må du også gjennom en hel del kurs for å bli fullt operativ. Men det er i mellomtiden mye annet du kan delta på! For aktiviteter som involverer barn og unge må du også ha forenklet politiattest. Dette hjelper vi deg med før du starter. Alle frivillige må undertegne etikk- og taushetserklæring, siden vi i en del tilfeller møter mennesker i sårbare situasjoner. 

Må jeg delta i leteaksjoner når noen blir borte på fjellet? 

Svar: Nei. Det er de frivillige i hjelpekorpset som har fått opplæring og blir brukt når noen trenger bistand. Ingen andre frivillige blir kalt ut på slike oppdrag. Men Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og du kan bli spurt om å hjelpe til dersom det skjer noe ekstraordinært i ditt lokalmiljø og vi trenger mange hender. Hvis du kan tenke deg å være med på dét, kan du også melde deg som beredskapsvakt. Ta kontakt med din nærmeste lokalforening om hvordan dette organiseres der. 

Jeg kan ikke jobbe frivillig til samme tidspunkt hver uke. Kan jeg likevel være med i Røde Kors? 

Svar: Ja, det kan du. Vi har mange ulike aktiviteter til ulike tidspunkter. Noen foregår til faste tider og passer da kanskje ikke så godt for deg, mens andre er mer fleksible. Du kan melde deg som frivillige her:

Når ditt skjema blir registrert inn i våre systemet inviterer vi deg til en uforpliktende prat med din nærmerste lokalforening og finner ut om vi har noe som passer i ditt tidsskjema. 

Jeg er bortreist deler av året. Finnes det noen aktivitet jeg kan være med på når jeg er i hjemme? 

Svar: Ja, vi har mange frivillige som for eksempel tilbringer deler av vinteren i Syden, eller studenter som reiser hjem på sommeren. Så lenge man gir beskjed til de andre frivillige man jobber sammen med, eller til den man for eksempel er besøksvenn for, går det helt fint å være frivillig resten av året. Vi har også noen enkeltarrangementer hvor det er fullt mulig å delta uten at man er frivillig ellers. 

Jeg ønsker bare å være frivillig, og vil ikke bli leder for noe. Hvordan organiserer dere det frivillige arbeidet i Røde Kors?  

Svar: Alle våre aktiviteter har minst én frivillig aktivitetsleder som har blitt spurt og har sagt ja til oppgaven. De største aktivitetene har ledergrupper bestående av flere frivillige som samarbeider. Vi kan ikke love at du aldri vil bli spurt om å ta litt ekstra ansvar på den måten, men det er fullt lovlig å takke nei! Øverste ansvarlige i lokalforeningene er styret, som blir valgt på årsmøtet etter en demokratisk prosess. Som en støttefunksjon for styre og aktivitetsledere er det noen steder lokalt ansatte frivillighetskoordinatorer som hjelper til der det trengs og våre ansatte i Nordland Røde Kors bistår også. 

Jeg kan ikke være frivillig, men jeg vil gjerne støtte arbeidet Røde Kors gjør lokalt. Hvordan kan jeg bidra? 

Svar: Du er veldig velkommen til å være støttemedlem. Medlemskap for en voksen koster 300 kroner i året, og da går 205 kroner av dette til ditt lokale Røde Kors. Hvis du vil melde deg inn i Røde Kors kan du gjøre det her:

Jeg har faktisk enda mer jeg lurer på. Hvordan får jeg kontakt med Røde Kors? 

Svar: Sjekk ut kontaktinformasjon til de ulike lokalforeningene her. Og ta gjerne kontakt med de ansatte på distriktskontoret for mer informasjon, du finner kontaktinformasjon her.