Rødt og hvitt knyttet bånd

Jubileumskampanje Knytt et bånd

Nordland Røde Kors feirer 100 år i 2023 og vi inviterer alle våre lokalforeninger til å delta i vår omsorgskampanje Knytt et bånd.

Nordland Røde Kors fyller 100 år i 2023

I forbindelse med Nordland Røde Kors sitt 100 års jubileum relanserer vi vår omsorgskampanje Knytt et bånd. Kampanjen ble utviklet i 2009 og fikk stor regional og nasjonal oppmerksomhet. Vi oppfordrer alle våre lokalforeninger til å samarbeide for å motvirke og redusere isolasjon og ensomhet i Nordland.

Bakgrunn

Stadig flere mennesker har problemer med å bli integrert i, eller faller utenfor sosiale nettverk og storsamfunnet. Samtidig viser forskningen at det er de nære relasjonene rundt oss som er avgjørende for hvordan vi kommer oss gjennom sårbare livssitua-sjoner. 
Den økende tendensen til oppløsning av sosiale nettverk i samfunnet øker behovet for nye tiltak og nye nettverk. 

Røde Kors i Norge har som målsetning å være tilstede i alle lokalsamfunn, der det er behov for å utvikle sosiale nettverk for og kontakt med mennesker som opplever sosial ekskludering eller ensomhet. 

Formål

  •  Å gjøre lokalmiljøet kjent med at isolasjon og ensomhet er et stort problem i alle kommuner og i ulike befolkningsgrupper.
  • Å mobilisere ressurser i fylket og den enkelte kommune for å gjøre noe med problemet og vise at alle kan gjøre noe.
  • Å synliggjøre det lokale Røde Kors gjennom media og ulike aktiviteter noe som kan bidra til økt rekruttering og nye inntekter 

Praktisk informasjon

Se vedlagt skriv om hvordan dere kan komme i gang og logo som kan benyttes i arbeidet.

Praktisk informasjon om knytt et bånd.pdf

2023 Jubileumslogo Knytt et bånd.pdf

For mer mer informasjon, ta kontakt med distriktskontoret på dk.nordland@redcross.no