Mange trenger hjelp til jul

Røde kors trenger hjelp til å  hjelpe frem mot jul. Behovet for hjelp er større enn tidligere, på bakgrunn av høyere prisvekst og høyere renter.

Gruer seg til jul 

Rapporter og nyhetsbildet viser samme tendens i Nordland, som i Norge ellers. Flere har behov for bistand til å dekke basale behov. Det nye nå er at stadig flere av disse er barnefamilier, og også familier med 2 inntekter. Allerede i 2021 hadde vi over 4400 under 18 år som vokste opp i lavinntektsfamilier i Nordland. Nå er dette tallet betydelig høyere, når færre får budsjettet til å gå opp, med høyere prisvekst og høyere renter. Flere ser seg nødt til å ta barna ut av fritidsaktiviteter og stramme inn der de kan. Foreldre ser med gru og engstelse frem mot jul, med alle forventninger som ligger i gaver, god mat og ekstra kos. Vi i Røde Kors vet dette godt, for vi er til stede i store deler av Nordland, med våre 32 lokalforeninger spredd utover fylket. Mange av våre frivillige er i kontakt med fortvilte foreldre og får hjerteskjærende historier når vi møtes i våre aktiviteter. Dette sier Eva Brennvik, som er leder for distriktsråd Omsorg i Nordland Røde Kors.  

Røde Kors ber om hjelp 

Mange lokalforeninger i Nordland forbereder seg på ulike avbøtende tiltak for å kunne hjelpe dem som ønsker og trenger bistand frem mot jul. I 2022 var det ulike juleaksjoner i 14 av våre lokalforeninger, og over 1200 barnefamilier ble nådd ut til. Noen fikk være med på juletrefest, noen på kino, noen fikk julestrømpe, andre fikk julegaver. Veldig mange fikk hjelp med julemat, enten i form av gavekort eller som ferdig pakkede julematesker. I tillegg var det flere som hadde julebord for eldre og noen arrangerte felles feiring på selveste julaften.  

Fra julegaveaksjon i Bodø Røde Kors, 2022

Behovet for hjelp er i år enda større. En del midler blir finansiert gjennom ordninger i Norges Røde Kors. Vi ser her at innmeldte behov ikke kan dekkes opp av oss alene, sier Hilde Gunn Kristiansen, daglig leder i Nordland Røde Kors. Derfor er mange lokalforeninger avhengig av andre inntekter og donasjoner, ofte gjennom en egen Spleis eller Vipps-aksjon. Mange lokalforeninger går også sammen med andre organisasjoner for å nå ut til flest mulig. Nordland Røde Kors oppfordrer alle gode krefter lokalt til å ta i et tak for sine sambygdinger og naboer i tiden fremover. Det er mye det lokale næringsliv og privatpersoner kan bidra med og her er det helt tydelig at alle monner drar. Sammen kan vi være med å gi den lille hjelpen som trengs for at juletiden skal bli verdig og fin for de rundt oss.  

Stigma i å be om hjelp 

Røde Kors ønsker å nå ut til alle som har behov for hjelp. Mange husholdninger har havnet i en forverret økonomisk situasjon det siste året og er kanskje ikke vant til å be om hjelp. Eva Brennvik bekrefter at det dessverre fortsatt er del stigma og skam knyttet til dette. Mange føler på en mislykkethet i å ikke klare å ivareta sine egne på egen hånd. Vi mistenker derfor at det er en del som faktisk trenger hjelp, men som ikke er en del av kommunale ordninger. Røde Kors har ofte et tett samarbeid med NAV og andre kommunale instanser for å nå ut til de som trenger det mest. Men vi oppfordrer deg som kan trenge en hjelpende hånd om å ta kontakt med ditt lokale Røde Kors, alle våre frivillige har signert etikk- og taushetserklæring og vil ivareta ditt personvern.  

Hvordan kan du hjelpe? 

Hva andre står i og hvilke situasjoner de befinner seg i, er ikke alltid godt å vite. Men vi kan alle bidra til å gjøre hverdagen litt lettere for de rundt oss. Eva Brennvik vil ta tilbake nabokjerringa som bryr seg, som inviterer med nabojenta når dere skal bake pepperkaker og dekker på til kompisen i klassen til middag. Det trenger ikke å koste deg som gjør disse småtingene noe, men det kan bety enormt mye for dem som blir invitert med inn. Røde Kors har også bestandig et ønske om flere som vil bidra som frivillige i våre aktiviteter. Hva man kan engasjerer seg i er mangfoldig og ulikt fra sted til sted, men mange har aksjoner med julegaver, julematesker og gratis aktiviteter i tiden fremover. Donasjoner i form av penger, varer eller tjenester er veldig kjærkomment for Røde Kors for at vi skal kunne nå ut til dem som trenger det mest. Usikker på hvordan din bedrift skal gå fram? Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors, eller med Nordland Røde Kors sentralt.