FFA båttur - 470x310 px

Ferie for alle - Sommer 2024

Ferie for alle - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Det nærmer seg sommerferie, men mange barn har ingen ferieplaner å glede seg til. Rundt 4000 barn i Nordland vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, og vi vet at utviklingen i samfunnet de siste årene har fått store konsekvenser for økonomien til mange familier. 

Er Ferie for alle noe for deg og din familie? 

Det er nå mulig å søke seg til ferieopphold gjennom Nordland Røde Kors sitt tilbud Ferie for alle for sommeren 2024. Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktivitet. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestringsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Ferie for alle er også et rusfritt arrangement. Dette gjelder både Røde Kors’ gjester og frivillige. 

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Hvordan er det å være med på et Ferie for alle-opphold med Røde Kors? 

Ferie for all-oppholdene arrangeres med hjelp av våre mange flotte frivillige som vil være tilstede og tilrettelegge for at familien får gode opplevelser under oppholdet. På hvert ferieopphold vil det være en frivilligleder/ferieleder som har det overordnede ansvaret for aktivitet og beredskap på turen. Våre frivillige har ulike bakgrunner og vil være til stede å gi støtte først og fremst som medmenneske, ikke som fagpersoner. Våre frivillige er over 18 år, blir gitt opplæring av Røde Kors og må levere politiattest for å kunne være frivillig. Frivillige og deltakere over 18 år kan ikke være alene med barn under 18 år på oppholdene. Oppholdene er gratis for familiene og skal ikke medføre ekstra utgifter i transport, overnatting, mat og utstyr. Ferie for alle er et aktivt ferietilbud og mange av aktivitetene foregår ute. Det er foreldrene selv som har ansvaret for barna sine under oppholdet. 

Hvordan søker man? 

Du kan ikke melde deg på selv som privatperson, men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. Det er også mulig å søke gjennom sin lokale rødekors-forening. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien. Familier som ikke har deltatt tidligere vil prioriteres først, det vil også prioriteres at man får plass på de nærmeste oppholdene geografisk sett av hensyn til planlegging, reise, relasjoner i nærmiljøet, tilbud i etterkant av oppholdet, økonomi og miljø. Skulle det være ledig plass på ett opphold etter de som prioriteres først har fått plass, vil oppholdene kunne fylles opp fra andre områder. 

Hva må man huske på som påmelder?  

For at våre frivillige skal kunne gi familien en best mulig ferieopplevelse er vi helt avhengig av god og riktig informasjon om familien. Sjekk at dere har fått med alle familiemedlemmene, søsken over og under målgruppa er selvfølgelig velkommen. Dersom det er ulike behov eller hensyn i familien som krever tilrettelegging, eller som det er viktig at våre frivillige får informasjon om er det viktig at dere skriver det i et av feltene i søknadsskjemaet eller tar kontakt med oss slik at vi får lagt det inn i søknaden. Utfordringer knyttet til sosiale situasjoner blir ofte ikke notert, da dette kanskje ikke krever egen tilrettelegging, men kan være viktig at våre frivillige er orientert for å forstå familiene godt. Informasjonen vi får vil ikke påvirke familiens muligheter til å få plass på oppholdene. Informasjon om matpreferanser og allergier hentes nå inn når familien takker ja til oppholdet, fyll inn så godt som mulig, skriv i ett av feltene dersom dere er usikker, så slipper familien noen uheldige opplevelser på oppholdet. 

Plasser til ferieoppholdene tildeles digitalt, der påmelder takker ja på vegne av familien via linken de får tilsendt. Vær obs på svarfristen dere får. Familien settes på kopi. De første oppholdene får beskjed først slik at vi er sikre på at alle plassene våre blir benyttet. For de som ikke får plass etter første tildeling vil det være mulig å stå på venteliste. Det er alltid noen som dessverre ikke har mulighet til å benytte seg av tilbudet når det nærmer seg, det kan åpne seg plasser helt frem til oppholdet starter. 

Link til søknadsskjema finner du her: Røde Kors - Ferie for alle | Røde Kors (service-now.com) 

Søknadsfrist for årets opphold er 7.mai. Søknadssystemet vil være åpent så lenge det er ledige plasser på oppholdene og på venteliste. 

Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med fagansvarlig i Nordland Røde Kors:

Julie Lind-Jæger
Julie Lind-Jæger
Rådgiver
Kontorsted
Tore Hunds gate 59, 8514 Narvik
E-post
julie.lind-jager@redcross.no
Mobil
94 27 60 87

Merk at personinformasjon ikke skal oppgis pr e-post. 

Sommerferieopphold i Nordland i 2024 

I sommer gjennomføres det 7 ferieopphold gjennom lokalforeningene i Nordland, hvorav 1 blir gjennomført i Arjeplog i Sverige. Mye er fortsatt under planlegging, men alle familier som får tildelt plass vil få et velkomstbrev som beskriver mer om transport til og fra oppholdet (dette skal ikke medføre utgifter for familiene), pakkelister, planer for de ulike dagene og kontaktinformasjon til ferieledere for det aktuelle oppholdet.  

Det er mulig å søke på flere opphold, men vær oppmerksom på at man i utgangspunktet vil bli prioritert til opphold i nærheten av hjemstedsadresse. Dette for å redusere reisekostnader og for å minimere tiden brukt på reise til selve oppholdet.  

Lofoten, Vesterålen og Ofoten: 

24.06.23 – 28.06.24 Ballangen camping – Med Ballangen Røde Kors 

01.07.23 – 05.07.24 Øksnes Maritime Leirsted – Med Sortland Røde Kors 

22.07.23 – 25.07.24 Camp Storfjord – Med Vestvågøy Røde Kors 

For mer informasjon om de ulike oppholdene, se vedlagt pdf:Invitasjon Nordland Nord sommer 2024.pdf

 Salten:  

01.07.23 – 05.07.24 Camp Kraja i Arjeplog/Sverige – Med Saltdal Røde Kors Omsorg 

24.06.2024 - 27.06.2024 Kjerringøy Rorbusenter - Med Bodø Røde Kors 

05.08.23 – 08.08.24 SommerCamp Valnesfjord – Med Rana Røde Kors, Bodø Røde Kors og Fauske Røde Kors 

08.08.23 – 11.08.24 SommerCamp Valnesfjord – Med Rana Røde Kors, Bodø Røde Kors og Fauske Røde Kors 

For mer informasjon om de ulike oppholdene, les mer i vedlagt pdf: Invitasjon Salten og Helgeland sommer 2024.pdf

Ønsker du å bidra til å skape magiske ferieminner? 

Vi har behov for flere frivillige i Ferie for alle på flere ulike steder rundt i Nordland! Trykk på knappen under for å registrere ditt ønske om å bli frivillig så vil din lokale Røde Kors avdeling ta kontakt med deg.