Julepakker under juletre

Juleaksjoner 2023

Julen 2023 bød på mye og viktig Røde Kors-aktivitet i hele Nordland.

Litt bedre jul for mange – Tusen takk! 

Nordland Røde Kors har i tiden frem mot jul blitt tildelt midler blant annet gjennom Norges Røde Kors og Nordland Fylkeskommune. Dette har blitt kanalisert ut til våre lokalforeninger, for å nå ut til flest mulig der behovene er. Mange lokalforeninger har også hatt samarbeid med andre organisasjoner, frivilligsentraler og kommuner. Det har vært opprettet diverse Spleis og man har kunne bidratt på ulike vippsnummer. Julegaver har vært samlet inn, lester har vært strikket og bidragene har vært enorme fra både privatpersoner og næringsliv. Vi vil på vegne av alle mottakere få rette en stor takk til dere alle, vi er avhengige av deres støtte for å nå ut til flest mulig i en krevende økonomisk tid. 

juletreFra julegaveinnsamling i Narvik Røde Kors

Hva har vært gjort? 

19 lokalforeninger i Nordland har hatt en eller annen aktivitet, eller aksjon, i forbindelse med julen 2023. De fleste har hatt et godt samarbeid med kommunale enheter som har sikret at hjelpen når ut til dem som trenger det mest. Bevaring av personvernet og taushetsplikt har stått sentralt i vårt arbeid og vi er avhengig av at vi som organisasjon oppfattes som troverdig på dette området, for å få den tillitten vi trenger.  

 • Andøy Røde Kors har i samarbeid med NAV ordnet med gavekort til 40 familier som har kunne kjøpt klær eller leker til barna sine til jul. I romjulen tok de også med seg 10 barn og unge på theater, med besøk back-stage og møte med regissør og skuespillere. 

juletre 2

 • Ballangen Røde Kors har hatt julebord med deltakere i deres besøkstjeneste på Luciadagen, med Luciatog og middag. De har også samarbeidet med Frivilligsentralen om utdeling av julematesker og julegaver til 21 mottakere, herunder både familier og enslige. 
 • Bodø Røde Kors har samarbeidet med flere andre aktører om innsamling og utdeling av julegaver, det ble ca. 800 gaver. 70-80 beboere på Tverrlandet og Saltstraumen akuttmottak har fått være med på isskøytedag, med utlån av skøyter og servering til alle. Det har også vært ekstra julekos og avslutninger på aktivitetene som gjennomføres på mottakene. I tillegg har det vært arrangert juleverksted for familier på Fellesverket og gratis kinovisning for 70 stk.

 juletre 3juletre 4

 • Bø Røde Kors har i samarbeid med NAV ordnet med gavekort på dagligvarebutikk for 29 mottaker som har hatt behov for ekstra hjelp mot jul. 
 • Fauske Røde Kors har i samarbeid med andre samlet inn julegaver til barn gjennom ønsketre på kjøpesenteret, arrangert konsert på kinoen og asylmottaket med et ukrainsk band. De har også hatt juleverksted og aktivitet på asylmottaket i Faske og i Sulis.På selveste julaften stelte frivillige i stand til felles julefeiring på Røde Kors-huset.  

 juletre 6juletre 7Bilder fra Fauske Røde Kors sine juleaktiviter

 • Hadsel Røde Kors har i samarbeid med Frivilligsentralen hatt innsamling til innkjøp av matesker til ca 300 stk. På selveste julaften ble det invitert til felles feiring, også i samarbeid med Frivilligsentralen. Rundt 100 personer deltok med tradisjonell julemat, nissebesøk med gaver og julesanger med artisten Moddi.

  Bilder fra julaften i Hadsel Røde Kors

 • Hamarøy Røde Kors har hatt julegaveutdeling til barn i kommunen. 
 • Rana Røde Kors har hatt innsamling lokalt og kunnet gi julestrømpe med hjemmestrikkede lester og votter til 240 barn og 100 familier gavekort på opplevelse (kino/bowling). 
 • Herøy Røde Kors har delt ut 105 julestjerner til eldre i kommunen og samarbeid med en lokal aksjon om julematesker. 
 • Lødingen Røde Kors har hatt kinovisning med ukrainsk film for beboere på asylmottak, de fikk også kinogodteri. De har også kjøpt julegaver til alle barn og unge på mottaket, i tillegg vil det bli strikkekurs og malerkurs rett over nyttår. 16 mottakere har fått gavekort på dagligvarer gjennom samarbeid med NAV.

juletre 8Frivillige i Lødingen Røde Kors gjør seg klar for kinovisning

 • Narvik Røde Kors har hatt innsamling av julegaver og det ble delt ut 550 gaver gjennom 6 ulike samarbeidspartnere. Det ble også kjøpt inn 40 gavekort på dagligvarer til familier med ekstra behov. 
 • Nordfold Røde Kors har gitt ut julematesker til flyktninger, servert julegrøt til skoleungdommer på skolen, hatt julekakebaking med flyktningene på voksen opplæringen, samt julekveldsmat for beboerne på omsorgsboligene på Steigentunet. 
 • Saltdal Røde Kors Omsorg har hatt juletrefest med nissebesøk og gitt ut gavekort/julegaver til familier som har behøvd ekstra hjelp i julen. 
 • Sandnessjøen Røde Kors har hatt innsamling til julegaver og nådd ut til 210 barn, gjennom samarbeid med NAV og Integreringsenheten i kommunen.  

juletre 10Frivillige pakker julegaver i Sandnessjøen Røde Kors

 • Sortland Røde Kors har i samarbeid med rus- og psykiatritjenesten i kommunen delt ut matesker med julegaver til 55 familier.

juletre 11Frivillige på Sortland pakker julematesker

 • Vefsn Røde Kors har arrangert gratis julekino for barn. 
 • Vestvågøy Røde Kors har hatt innsamling av julegaver til barn gjennom ønsketre på kjøpesenter. 
 • Øksnes Røde Kors har i samarbeid med kirkekontoret delt ut julematesker til 150 mottakere, gjennom et stort lokalt spleiselag. De har også delt ut gavekort på dagligvare gjennom samarbeid med NAV til 30 stk.  

Velkommen 2024! 

Etter en hektisk innspurt før jul og juleferie er de fleste aktiviteter i lokalforeningene aktive igjen fra uke 2. Det er mye fint og givende man kan engasjerer seg i. Vi oppfordrer til å gjøre seg kjent med hva som tilbys i din lokalforening, men også til å undersøke muligheter for nye aktiviteter om det er noe DU brenner for som Røde Kors kan være aktuell for. Det er bestandig behov for nye tanker og hender som kan hjelpe.