Illustrasjon over humanitære verdier

Samling i Narvik - Humanitære verdier

Velkommen til Narvik 6.-8. september for å lære mer om humanitære verdier!

Et ordtak sier «i krig og kjærlighet er alt tillatt». Dette stemmer ikke. Det finnes klare regler for hva som er lov og ikke lov å gjøre i krig.   

Hvorfor samling om humanitære verdier?

Landsmøtet i Norges Røde Kors høsten 2023 vedtok å innføre humanitære verdier som eget målområde i hovedprogrammet: 

I handlingsprogrammet for 2024 skal Norges Røde Kors særlig prioritere arbeid innen følgende områder: 

  • Økt kompetanse hos våre frivillige og ansatte på internasjonal humanitærrett, Røde Kors-prinsippene og vår historie 

Vi har gleden av å invitere til samling om Humanitære verdier på Narviksenteret, 7.-8. september. Deltakerne blir også kjent med Nordland Røde Kors historie som tidligere driver av Nordland Røde Kors Krigsmuseum, og som gjennom en sammenslåing med Nordnorsk Fredssenter utgjør dagens Narviksenter.

I den urolige tiden vi står i er det viktig å bli bedre kjent med egen historie og kunne legge denne til grunn for det humanitære arbeidet vi skal gjøre fremover. Samlingen gjennomføres som et samarbeid der Narviksenteret og Nasjonalkontoret står som ansvarlig for det faglige innholdet. Bli bedre kjent med Narviksenteret her.

Front av Narviksenteret
Front av Narviksenteret

Foreløpig program

Lørdag oppstart kl. 08:30  

Vi vil i løpet av helgen være gjennom følgende tema: 

  • Internasjonal humanitærrett/Krigens folkerett med Norges Røde Kors
  • Historien om Narvik Krigsmuseeum 
  • Narvik Krigsmuseum blir Narviksenteret – hva gjør Narviksenteret i dag 
  • Besøk på Narviksenteret  

Det organiseres for en historisk utflukt knyttet opp til Narviks krigshistorie på lørdags ettermiddag. Det blir sosialt samvær og middag ute i aktiviteten. Søndag vil det være program fra 09:00 til 11:00, før avreise.

Fullstendig program vil bli tilgjengelig i god tid. 

Praktisk og påmelding

Distriktet vil organisere buss fra Bodø til Narvik fredags ettermiddag. Tentativ avreise fra Bodø vil være kl.16. Tilreisende skal bo på Scandic Narvik. Tilreisende fra Lofoten/Vesterålen samkjører til Narvik. For deltakere i sørlige deler av Helgeland ber vi om at det tas direkte kontakt med distriktskontoret – eget punkt i påmeldingsskjema. Bussen går i retur til Bodø søndag 8. juni kl. 11:30. 

Distriktet tar kostnadene for reise og opphold for to personer fra hver lokalforening. Øvrige deltakere fra lokalforeningen etter samme betingelser som på fag- og ledersamlingene hvor lokalforeningene blir fakturert for 2000 kr pr deltaker. For lokale deltakere som ikke trenger reise og overnatting settes en deltakeravgift til kr. 500.  

Påmelding gjøres gjennom dette skjema

Påmeldingsfrist er 1. aug. Spørsmål rettes til dk.nordland@redcross.no

Distriktet gjennomfører en tilsvarende samling onsdag 4. september til fredag 6. september for alle ansatte, der tematikken er den samme, men innholdet på internasjonal humanitær rett er tilpasset det obligatoriske 5 timers kurset alle ansatte i Norges Røde Kors må ha.