Vil hjelpe alle og ikke ha bøter til mennesker i nød

Nordland Røde Kors ønsker ikke bøter til de som trenger hjelp, og vil hjelpe alle i nød så lenge det ikke går på sikkerheten løs for hjelpemannskapene.

– Vi ønsker å fjerne all tvil om at Røde Kors stiller opp for alle som trenger hjelp, og vi ønsker at alle som ferdes i fjellet skal være trygg på at man kan be om hjelp uten at det skal medføre fare for straffereaksjoner, sier leder for Nordland Røde Kors, Bror Martin Hanssen.

Det har vært medieoppslag de siste dagene etter at en frivillig i Røde Kors i Nordland har luftet muligheten for bøter til de som opptrer uansvarlig i naturen.

– Vi skal ha stor takhøyde for ulike meninger, og det er en viktig diskusjon om hvordan vi best redder liv og forhindrer at mennesker tar unødvendige sjanser. Men overordnet sett vil vi være tydelige på at vi ønsker mest mulig fri ferdsel i naturen og vi vil ikke ha tiltak som kan få mennesker i nød til å være redd for å be om hjelp, sier han.

Røde Kors ønsker ikke å straffereaksjoner som kan redusere folks tilgang på norsk natur.

– Vårt viktigste tiltak skal ikke være forbud og bøter. Vi har tro på forebygging, god informasjon og opplæring i fjellvettreglene, sier Bror Martin Hanssen.

Distriktslederen er også svært opptatt av at både fastboende og besøkende skal være trygge på at de frivillige i hjelpekorpsene til Røde Kors vil stille opp for mennesker i nød uansett årsaken til at man trenger hjelp.

– Men vi vil alltid gjøre vurderinger med resten av redningstjenesten for å sikre at innsatsen er trygg og ivaretar sikkerheten for redningsarbeiderne, slik at de frivillige ikke havner i farlige situasjoner, avslutter distriktslederen.