Styret og organisering av Nordland Røde Kors

Finn kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Nordland Røde Kors, og les de styrende dokumenter som gjelder vårt organisasjonsledd.

Distriktsråd omsorg er faglig rådgivende organ for distriktsstyret i saker som gjelder  Røde Kors. De er også støttespiller for lokalforeninger som jobber med omsorgsaktiviteter.
Administrasjonens oppgave er, i samarbeid med frivillige, å koordinere, bistå og tilrettelegge for aktiviteter og satsningsområder i distriktet og ut mot hver enkelt lokalforening.