Om Nordland Røde Kors

Røde Kors er en frivilligstyrt organisasjon. Nordland Røde Kors' distriktsstyre, inkl. distriktsråd, forvalter organisasjonen mellom årsmøtene. Administrasjonen bistår i det daglige arbeidet.

Det er høy aktivitet i våre lokalforeninger, og vårt aktivitetstilbud spenner bredt. Vil du bidra?