Bli med på laget!

Kan du tenke deg å bli med i frivillighetsarbeidet og bidra?

Visste du at frivillighetskorpset i Norge utgjør 142 000 årsverk. Dette utgjør 78 milliarder kroner. Kan du tenke deg å bli med i frivillighetsarbeidet og bidra. Du kan bidra til meningsfulle aktiviteter, og du blir kjent med mange andre frivillige og brukere som har behov for litt ekstra. 

I Saltdal Røde Kors omsorg kan du som medlem og/eller frivillig gjøre en innsats på flere områder. Vi trenger flere frivillige i Røde Kors stua, Kvinnekafe/Hjerterom, besøkstjenesten og besøksvenn. Det er et stort ønske om å igangsette tilbud for barn og unge. Om du har lyst til å bidra på noen av områdene, meld din interesse.

Som medlem betaler du en årlig kontingent.

Du kan være frivillig uten å være medlem, da betaler du ikke kontingent. Med deg på laget kan vi gjøre en viktig innsats for fellesskapet. Saltdal Røde Kors omsorg har aktiviteter du kan engasjere deg i. Vi arrangerer opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

Meld deg inn ved å gå inn på https://www.rodekors.no/lokalforeninger/nordland/saltdal-omsorg/. Der velger du om du vil være betalende medlem i Saltdal Røde Kors omsorg eller frivillig. Det er mulig å melde seg som både medlem og frivillig.