Et knippe frivillige i Saltdal Røde Kors Omsorg etter en vellykket sommerfest for eldre i kommunen

Saltdal Røde Kors Omsorg

Saltdal Røde Kors Omsorg ble stiftet i 1986. Vi driver i dag Røde Kors stua, aktiviteter for barn og unge, besøkstjeneste og migrasjonsaktiviteter.

Kontaktinformasjon: 

Leder Elfrid Boine: 905 15 216

Nestleder Svein Arne Edvardsen 948 47 549

Aktuelle saker: Bli med på laget! - Røde Kors (rodekors.no)

Aktiviteter i Saltdal Røde Kors Omsorg