Inviterer til høstferie

Saltdal Røde Kors Omsorg inviterer til ferie for alle i høstferien, 4.-8. oktober 2017. Tilbudet retter seg mot barnefamilier med barn i grunnskolealder (6-13 år).

FFA Sortland-17 - Vær litt kompis
Fellesskap og inkludering er viktige verdier på ferie for alle, og kampanjen "vær litt kompis" er i fokus under hele ferien. Foto: Sortland Røde Kors, fra et tidligere ferie for alle-opphold.

Ferie for alle er et tilbud til familier som av ulike årsaker ikke kommer seg på ferie på egenhånd. Hensikten med ferie for alle er å få et avbrekk fra hverdagen fylt med spennende og varierte aktiviteter. Tilbudet gis til barnefamilier som har minst ett barn mellom 6 og 13 år, men hele familien får tilbud om å reise sammen ved tilbud om plass. 

Invitasjon til ferie for alle i høstferien

Vi forsøker å være mest mulig ute på ferie for alle, og legger opp til varierte aktiviteter som fisking, bål og utekos, turer i nærområdet, utelek og mye mer!

Hvordan melder jeg meg på ferie for alle?

For å sikre at familier som har størst behov får tilbud om plass samarbeider vi tett med hjelpeapparatet i kommunen, eksempelvis helsesøster, barnevern, NAV, flyktningtjeneste, eller andre offentlige instanser. Hvis du ønsker å søke må du snakke med din kontaktperson i kommunen, så kan vedkommende sende inn søknaden på vegne av deg og din familie.

Les mer om ferie for alle her