Saltdal Røde Kors Hjelpekorps

Saltdal Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap og har frivillige som er klar til oppdrag når det skjer noe i nærmiljøet.

Adresse
v/Kenneth Roger Karlsen, Lien, 8250 ROGNAN
E-post
olarsos@hotmail.com
Aktiviteter i Saltdal Røde Kors Hjelpekorps