Steigen Røde Kors Hjelpekorps

Steigen Røde Kors Hjelpekorps ble opprettet i 1985. Vi er i beredskap for søk- og redningsaksjoner, men tar også sanitetsvakter.