Årsmøte i Svolvær Røde Kors

Svolvær Røde Kors kaller inn til årsmøte 28. februar 2017 kl. 19.00. Årsmøtet avholdes på Røde Kors-huset i Leirskoleveien.

Dagsorden for årsmøtet: 

1. Åpning

2. Konstituering

  • Valg av møteleder
  • Valg av møtereferent
  • Valg av protokollunderskrivere
  • Tillatelse til benkeforslag
  • Antall stemmeberettige
  • Tellekorps

3. Årsberetning 2016

4. Regnskap 2016

5. Revisjonsberetning 2016

6. Kaffe

7. Handlingsplan 2017

8. Budsjett 2017

9. Valg

10. Innkomne forslag

  • Godkjenning av mandat hyttekomité
  • Vurdering av rehabilitering hus
  • Vurdering av bygging garasje 

 

Papirene kan fås ved henvendelse til styret.

Vel møtt!