Bagn Røde Kors

Bagn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 77, 2929 BAGN
Telefon
91180602
E-post
svenstad.stig@gmail.com
Leder
Rune Fremgaard
Vi har disse aktivitetene i Bagn Røde Kors