Oppland Røde Kors

Bilde av biler og mennesker ute

Oppland Røde Kors består av 29 foreninger og 2035 frivillige fordelt på 26 kommuner. Sammen skal vi forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt yte humanitær innsats i vårt distrikt.

Her finner du lokalforeningene i Oppland

Dovre Røde Kors har omsorgsaktiviteter og hjelpekorpsaktivitetene er organisert gjennom Brennhaug Røde Kors Hjelpekorps og Dombås Røde Kors Hjelpekorps
Vi har aktiviteter innen hjelpekorps, beredskapsvakt, besøkstjeneste med og uten hund.
Vi organiserer vår virksomhet gjennom hjelpekorps, ungdomsarbeid og omsorgsarbeid.
Lillehammer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom hjelpekorps, ungdomsarbeid og omsorgsarbeid.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt, Besøksvenn, Norsktrening og Aktiv aldring.
Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, Barnas Røde Kors og RØFF.
Øystre Slidre Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.