Lom og Bøverdalen Røde Kors

Lom og Bøverdalen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Skjæsarøye 1, 2686 LOM
Telefon
95835881
E-post
post@nordalmaskin.no
Leder
Tåsten Nordal