Etnedal Røde Kors

Etnedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og besøkstjeneste.