Etnedal Røde Kors

Etnedal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og besøkstjeneste.

Adresse
v/ Kjetil Korsvoll, Haugalivegen 115, 2890 ETNEDAL
E-post
woxen@online.no
Nestleder
Aina Knutsen
Leder
Thor Vegard Woxen