Jevnaker Røde Kors

Jevnaker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Bakkaveien 1, 3520 JEVNAKER
Telefon
97019977
E-post
jevnaker-rk@hotmail.com
Nestleder
Helene Dihle
Leder
Lillian Bråthen

Her finner du oss

Facebook-side