Jevnaker Røde Kors

Jevnaker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 45, 3521 JEVNAKER
E-post
jevnaker-rk@hotmail.com
Nestleder
Helene Dihle
Leder
Lillian Bråthen

Her finner du oss

Facebook-side