Lunner Røde Kors

Lunner Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Hadelandsvegen 902, 2743 HARESTUA
Telefon
91510934
E-post
lunner.hjelpekorps@rodekors.org
Leder
Roar Blyverket

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 51 09 34

Her finner du Lunner Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side