2024_05_migrasjon

Aktivitetsteam

Har du lyst til å bidra med aktiviteter rettet mot flyktninger i Innlandet?

Aktivitetsteamet består av frivillige som organiserer og gjennomfører aktiviteter på asylmottakene. Nå vil vi gjerne ha flere med på laget!

Bli med oss i aktivitetsteamet

Du kan bidra med aktivitet inn på alle mottakene, også utenfor ditt nærområde/lokalforening. Aktivitetene kan være alt fra grilling til tur i skogen, aktivitetskafe, barneaktiviteter, utflukter, førstehjelpskurs og mye mer.

Aktivitetsdagene består vanligvis av av en time med enkle aktiviteter/leker og en time grilling/mat samt reise til og fra.

Tett samarbeid med lokalforeningene

Det er mange lokalforeninger som gjør en stor innsats på asylmottakene i sitt nedslagsfelt. Dette initiativet vil være et supplement til lokalforeningene der det allerede er aktivitet. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra lokalforeninger rundt aktivitet eller dialog de har med mottak i sine områder.

Alle monner drar – og sammen kan vi gjøre en forskjell

Kontakt rådgiver for sosial inkludering i Røde Kors i Innlandet, Nina Dobloug på nina.dobloug@redcross.no hvis du ønsker å vite mer eller bli med i det teamet.

Planlagte dager

6. juni - klokken 13.00-15.00 - Hovda og Stølsdokken Akuttmottak i Tisleidalen. Ca 150 deltagere.

20. juni - klokken 13.00-15.00 - Valdres Akuttinnkvartering, Etnedal. Minst 50 deltagere. 

25. juni - 16.00-18.00 - Ringsaker Mottak, Nes. Ca 130 deltagere.