Om Oppland Røde Kors

Oppland Røde Kors har kontor på Gjøvik. Her finner du distriktets administrasjon og ansatte som bistår lokalforeninger og hjelpekorps med administrative, organisatoriske og praktiske oppgaver

Oppland Røde Kors

Postboks 1167 
2806 Gjøvik
Gateadresse: Fahlstrømsplass 1, 4 etg.
Telefon: 22 05 40 00
E-post: dk.oppland@redcross.no

Distriktskontorene i Oppland og Hedmark er samorganisert som felles distriktskontor for Røde Kors i Innlandet.

Har du lyst til å bidra med aktiviteter rettet mot flyktninger i Innlandet?
Målsettingen for prosjektet er at minimum 1% av innbyggerne i Innlandet fylke skal være frivillig i Røde Kors. Denne siden skal vise deg hvordan og hva vi skal jobbe med.
Røde Kors i Innlandet gir ut månedlige nyhetsbrev. INNsikt sendes ut på e-post til alle frivillige og medlemmer i Innlandet, samt andre samarbeidspartnere.
Hvordan kan vi drive vår foreningen enklere og smartere? Hvordan kan vi utvikle oss som tillitsvalgte, ledere og frivillige? Vi møtes på skjerm hver mandag kl. 20-21.
Røde Kors sitt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig lidelse. Lokalstyret skal sørge for at lokalforeningen utøver behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet, støttet av distriktet.
Nabolagsmøtene er møter mellom foreninger innen et rimelig nært eller naturlig geografisk område. Det gjennomføres to ganger pr. år.
Velkommen til årest største samling i Røde Kors i Innlandet. Røde Kors-helg 2024 på Lillehammer, 15.-17. november, er for alle frivillige i Oppland Røde Kors og Hedmark Røde Kors.