Finansministeren på Røde Kors-båre

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fikk fremlagt en ønskeliste fra daglig leder i Røde Kors i Innlandet, Hanne Gunn Røraas, da han besøkte distriktskontoret til Røde Kors på Hamar.

Statsråd på båre

Etter å ha blitt ønsket velkommen med varm kaffe i Røde Kors-kurs, fikk Vedum informasjon om hvordan hjelpekorpsene jobber, antall og type oppdrag og info om lokalforeninger. De frivillige fra hjelpekorps fortalte også om trange kår og flaskepanting for å finansiere nødvendig utstyr og andre utgifter. Til slutt fikk finansministeren se på den nye båra til hjelpekorpset, hvor han også ble tjoret fast og trillet til neste post på programmet som var beredskap. Der møtte Vedum to frivillige og en ansatt som fortalte om sin innsats som beredskapsvakter de siste årene.

 

I Røde Kors i Innlandet er det ca 5400 frivillige som fordeler seg på omsorgsaktiviteter og hjelpekorps.

Ønskeliste til ministeren

Daglig leder i Røde Kors i Innlandet, Hanne Gunn Røraas holdt en presentasjon for ministeren. Der fortalte hun blant annet om hvordan det jobbes med å beholde frivillige og om fremtidens frivillighet og tilrettelegging for at de frivillige skal kunne fortsette å legge ned en viktig innsats.

På ønskelisten fra Røraas til Vedum sto det:

  • Økt støtte til de frivillige redningsorganisasjonene (FORF)​
  • Full og regelstyrt momskompensasjon​
  • Fjerne engangsavgift for redningskjøretøy​
  • Sikre at alle kostnader til nødnett og felles aksjonsstøttesystem dekkes.

Opptatt av frivilligheten

Vedum sa selv at han er takknemlig for at så mange er frivillig, både innen redningstjeneste, beredskap og omsorg og at han vil se på mulighetene for å styrke beredskapen.

Til slutt fikk statsråden gjøre et forsøk på å spe på statsbudsjettet ved hjelp av Røde Kors sitt gamle kronespill, men det er endte med tre kroner i kassa.