marte eika

Sentrale verv til frivillige fra Innlandet

Hvert tredje år velges det nye kandidater til landsrådene for omsorg og landsråd for hjelpekorps. I år er det to frivillige fra Røde Kors i Innlandet som er valg inn i disse rådene.

Leder fra Innlandet i Landsråd Røde Kors Omsorg

Marte Eika har vært medlem i Landsråd Omsorg siden 2021 og vært med i landsrådets arbeidsutvalg. Marte er aktiv frivillig, blant annet som leder under Ferie for alle-opphold i Oppland Røde Kors – noe hun har vært hele 26 ganger. Hun har også vært aktivitetsleder for diverse lokale aktiviteter, vært kursholder og vært med i både D-råd omsorg i Oppland Røde Kors og i lokalstyret i 15 år, der hun i de fleste av disse årene hadde lederverv.

-Jeg synes det har vært lærerikt og spennende å få være med i prosessene som landsrådet er med på. Det å nå skulle lede denne flotte gjengen for å løfte omsorgsaktivitetene og få et godt samarbeid med de andre landsrådene, er noe jeg ser veldig fram til, sier Marte.

Marte legger til at det er viktig for henne å bygge videre på ett Røde Kors-tankegangen i hele organisasjonen.

-Jeg er også opptatt av å styrke satsingen på aktiviteter for de svake gruppene i samfunnet og synliggjøre de store behovene vi ser i samfunnet, forteller Marte.

Nestleder fra Innlandet i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps

Cathrine Bang Hellum, nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps
Cathrine Bang Hellum fra Lillehammer Røde Kors ble valgt til nestleder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps i oktober i 2023.

Cathrine Bang Hellum fra Lillehammer Røde Kors er valgt til nestleder av Landsråd Røde Kors Hjelpekorps. Bang Hellum er leder for Lillehammer Røde Kors, og hun er aktiv i hjelpekorpset, samt migrasjonsaktiviteter i Røde Kors i Innlandet. Bang Hellum har vært aktiv i Røde Kors i mange år. Først i Trondheim, og nå i Lillehammer og Oppland.

Gratulerer og lykke til med vervet begge to!

Opplands delegater til landsmøtet i 2023
Opplands delegater til landsmøtet i 2023, samt delegatsekretær.

 

Hedmarks delegasjon på landsmøte
Her er Hedmarks delegater og observatører til landsmøtet i 2023, samt delegasjonsekretær.

 

Her kan du lese om hvordan Røde Kors er organisert.