Slik er vi organisert

Landsmøtet er Røde Kors’ øverste myndighet og et kraftsentrum i vår humanitære bevegelse.

Landsmøtet

I løpet av landsmøtet får representanter for hele landets lokal- og distriktsforeninger anledning til å diskutere og stadfeste veivalgene for virksomheten vår.

Landsstyret

Landsstyret er Norges Røde Kors' høyeste styrende myndighet i perioden mellom to landsmøter. Landsstyret leder landsforeningens virksomhet og forvalter organisasjonens midler i samsvar med det Hovedprogram og de vedtak som er vedtatt på Landsmøtet.

Landsstyret representerer Røde Kors i Norge overfor statsmyndighetene i Norge, i andre land, samt overfor Røde Kors og Røde Halvmåne foreninger utenfor Norge.

Landstyrets mandat og medlemmer

Lokalforeninger